Steun het Fonds Pascal Decroos

Waarom het Fonds steunen?

Een levendige democratie vereist diepgravende journalistiek

Goede journalistiek informeert, maar bevraagt ook kritisch de macht. Zo spit ze zaken naar boven die niet altijd bedoeld zijn om gezien te worden. Ze legt tendensen bloot of misstanden en dwingt waar nodig verantwoording af. Het Fonds Pascal Decroos geeft journalisten de tijd en middelen om deze cruciale taak binnen onze democratie waar te maken.

Het afgelopen jaar verschenen meer dan 53 bijzondere reportages, boeken en documentaires over maatschappelijk relevante, maar vaak onderbelichte thema’s. Journalistieke verhalen die er zonder het Fonds niet zouden zijn geweest. Bovendien deden de journalisten dankzij hun diepgravend onderzoek heel wat waardevolle ervaring op. Helaas hebben we echter ook een veel te groot aantal – vaak sterke – aanvragen moeten afwijzen wegens onze beperkte middelen.

Via deze weg willen we u vragen om het Fonds Pascal Decroos te steunen en zo journalisten te helpen om de feiten naar boven te spitten. 

Alvast bedankt voor uw steun!

Hoe het Fonds steunen? 

U kunt het Fonds Pascal Decroos op verschillende manieren financieel steunen. Donateurs krijgen op het einde van het jaar een gedrukte nieuwsbrief, een overzicht van de interessantste verwezenlijkingen van het Fonds Pascal Decroos tijdens het afgelopen jaar.

  • Overschrijving

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de rekening van het Fonds Pascal Decroos.

IBAN: BE30 4228 0049 7111
BIC: KREDBEBB
Mededeling: gift FPD

Een doorlopende opdracht 

U kunt uw bank een doorlopende opdracht geven.

  • U kunt het Fonds Pascal Decroos laten delen in de feestvreugde

Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij u het Fonds Pascal Decroos kunt laten meevieren: u kunt uw kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was voor bloemen, telegrammen, cadeautjes e.d. over te maken aan het Fonds Pascal Decroos ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt uw "grote dag" nog vreugdevoller... Als u na het feest wil weten wie er wat gestort heeft, gelieve met ons contact op te nemen (+32 2 705 59 19).

  • Legaten

Als u aan het Fonds Pascal Decroos denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en nauwelijks bindend (en steeds herroepbaar).

Het Fonds Pascal Decroos is (via zijn vzw Journalismfund.eu) bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.

"Zeker in deze tijden is diepgravende en onafhankelijke journalistiek erg nodig. Zelf mocht ik één keer met een beurs van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek een reportage maken, in Bosnië, met Ann-Sofie Dekeyser en Bieke Depoorter. Die ervaring heeft mij, als mens en als journalist, veranderd, maar nog belangrijker: dat verhaal was anders nooit verteld, en zeker niet op die manier. We konden drie weken lang werken aan één verhaal, dat we publiceerden in De Standaard, Le Soir en Knack. Zoiets was anders nooit mogelijk geweest."  Gaea Schoeters

 

"Sinds de zomer 2018 ben ik geaccrediteerd als journalist in Turkije. Als beginnende journalist en correspondent wil je je jezelf bewijzen. Dat doe je volgens mij niet met polariserende zwart-wit verhalen. Dat biedt geen meerwaarde, en al zeker niet in een land als Turkije. Wel integendeel. Een genuanceerde, doorwrochte kijk heeft tijd nodig. En steun. Dat vond ik bij Fonds Pascal Decroos. Ik kreeg de kans om met prominente stemmen in Turkije en de EU van ideeën te wisselen en tijd te nemen voor denkwerk. De opgedane kennis en netwerk leverde niet alleen een tweeluik op in Knack, maar ook essentiële bagage voor een verdere carrière als journalist."  Sarah Lamote

Zonder het Fonds Pascal Decroos was mijn onderzoek naar het gesjoemel bij Opel onmogelijk geweest, hadden we geen kritisch boek over toppoliticus Johan Vande Lanotte kunnen maken én zou ik wat minder ademruimte hebben gehad voor een nieuw boek. Doneren maar! Zonder het Fonds Pascal Decroos zou de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen heel wat armer zijn: ze zijn elke cent dubbel en dik waard." 

Luc Pauwels

Onderzoeksjournalist VRT.