Waarom het Fonds steunen?

Het is niet altijd duidelijk wat er schuilgaat achter een handdruk. Net als andere gebeurtenissen krijgt een eenvoudig gebaar pas betekenis door context en achtergrond. Journalisten geven het bredere kader, zodat je weet of het om een beleefde begroeting gaat dan wel om een dubieuze deal.  Zo kunnen burgers goed geïnformeerd het debat volgen of aangaan, wat een essentiële voorwaarde is voor een goed werkende democratie.

Al meer dan 20 jaar zorgt het Fonds Pascal Decroos dat journalisten hiervoor de nodige tijd en middelen krijgen.

Het afgelopen jaar verschenen meer dan 75 bijzondere reportages, boeken en documentaires over maatschappelijk relevante, maar vaak onderbelichte thema’s. Journalistieke verhalen die er zonder het Fonds niet zouden zijn geweest. Bovendien deden de journalisten dankzij hun diepgravend onderzoek heel wat waardevolle ervaring op. Helaas hebben we echter ook een recordaantal – vaak sterke – aanvragen moeten afwijzen wegens onze beperkte middelen.

Via deze weg willen we je vragen om het Fonds Pascal Decroos te steunen en zo journalisten te helpen om de feiten naar boven te spitten. 

Alvast bedankt voor jouw steun!

Hoe het Fonds steunen? 

U kunt het Fonds Pascal Decroos op verschillende manieren financieel steunen. Donateurs krijgen op het einde van het jaar een gedrukte nieuwsbrief, een overzicht van de interessantste verwezenlijkingen van het Fonds Pascal Decroos tijdens het afgelopen jaar.

  • Overschrijving

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de rekening van het Fonds Pascal Decroos.

IBAN: BE30 4228 0049 7111
BIC: KREDBEBB
Mededeling: gift FPD

Vanaf € 150 bent u eredonateur. 

  • Een doorlopende opdracht 

U kunt uw bank een doorlopende opdracht geven.

  • U kunt het Fonds Pascal Decroos laten delen in de feestvreugde

Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij u het Fonds Pascal Decroos kunt laten meevieren: u kunt uw kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was voor bloemen, telegrammen, cadeautjes e.d. over te maken aan het Fonds Pascal Decroos ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt uw "grote dag" nog vreugdevoller... Als u na het feest wil weten wie er wat gestort heeft, gelieve met ons contact op te nemen (+32 2 705 59 19).

  • Legaten

Als u aan het Fonds Pascal Decroos denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en nauwelijks bindend (en steeds herroepbaar).

Het Fonds Pascal Decroos is (via zijn vzw Journalismfund.eu) bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.

U kan het Fonds ook opnemen in een duo-legaat, zo steunt u het Fonds en bevoordeelt u tegelijkertijd uw erfgena(a)m(en). Voor meer info: https://www.notaris.be/tag/duolegaat

Steun het Fonds Pascal Decroos

U kunt ook veilig online een gift doen.