Karolien Bais (1951) is zelfstandig Nederlands journalist, gespecialiseerd in internationale betrekkingen.

Zij schreef voor Nederlandse kranten en bladen reportages uit conflictgebieden zoals Noord-Irak, Nigeria, Nicaragua, Mozambique, Cambodja, Bosni├ź-Herzegovina en de Palestijnse Gebieden.
In 1994 verscheen bij de Sdu haar boek 'Het mijnenveld van een vredesmacht', over de VN-operatie in Cambodja. Sinds 2008 woont ze in Thailand.

Info

Naam
Karolien Bais
Expertise
Thailand

Gesteunde projecten

De winst van vrede

  • Internationaal
  • Politiek

Bedrijven in conflictgebieden leveren vaak slecht nieuws op: illegale wapenhandel, plundering van grondstoffen, giflozingen en ontruiming van dorpen. Waar je nooit iets over leest, is de potentie van multinationals om bij te dragen aan stabilisering. Toch zijn er multinationals die hun core business inzetten voor conflictoplossing, verbetering van bestuur, mensenrechten en welvaart.
De auteurs interviewden managers in 'moeilijke' landen als Rwanda, Afghanistan en Birma over hun aanpak.