2019-08-13

BRUSSEL - De tweede oproep voor werkbeurzen in juni was alweer een groot succes. Helaas is het budget van het Fonds meer dan ooit ver ontoereikend om alle relevante projecten met een beurs te honoreren. En het probleem groeit gestaag. 

Voor haar tweede oproep ontving het Fonds Pascal Decroos in juni 46 beursaanvragen voor bijzondere en onderzoeksjournalistieke projecten, voor een totaal bedrag van €270.770. In maart 2019 kreeg het Fonds al 45 aanvragen toegezonden voor een totaal van €343.803. De jury had deze zittijd €50.000 ter beschikking en was dus genoodzaakt om harde, moeilijke en pijnlijke beslissingen te nemen. Talrijke projecten vielen daardoor helaas uit de boot, hoewel ze aan alle criteria voldeden en de jury ze interessant, noodzakelijk en origineel vond. 

grafiek aanvragen

Het Fonds Pascal Decroos heeft al jaren te kampen met een te beperkt budget voor werkbeurzen. Dit probleem groeit als kool. Daarom besliste de jury ook deze keer om aan onderzoeksjournalistieke projecten de voorkeur te geven. Na een lange, grondige beraadslaging kende de jury uiteindelijk aan slechts 11 van de 45 projecten een beurs toe. 

Het succes van de laatste aanvraagronde illustreert nogmaals de prangende vraag naar financiële ondersteuning bij (jonge) journalisten die onderzoek willen voeren dat tijds- en kostenintensief is. In het memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering dat Journalismfund.eu in april 2019 publiceerde, pleit de organisatie dan ook voor een structurele verhoging van het budget van het Fonds. Dit zou het fonds in staat stellen om meer bijzondere journalistieke projecten - die het verdienen om gerealiseerd te worden - te ondersteunen. 

De volgende aanvraagronde is voorzien voor november 2019. Er is een kleine €50.000 ter beschikking. 

Meer informatie over de jury van het Fonds vindt u hier

Hoe doen ze het bij onze noorderburen?
Een vergelijking: in Nederland kregen het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, qua opdracht vergelijkbaar met respectievelijk het Fonds Pascal Decroos en het Vlaams Journalistiek Fonds, van de overheid in 2018 samen 7,44 miljoen euro. Daarnaast zijn daar de laatste jaren ook een aantal regionale fondsen voor journalistiek ontstaan. In Vlaanderen ontvingen het FPD en het VJF samen 950.000 euro, een bedrag dat in 2019 zakt tot 500.000 euro.

Bette Dam wint De Loep (cat. Controlerende Onderzoeksjournalistiek)

2020-09-25

A'DAM - Bette Dam wint De Loep in de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek met haar boek Op zoek naar de vijand. Dit boek kwam er met steun van het Fonds Pascal Decroos.

Het verhaal achter Bloed en honing

2020-10-21

AMSTERDAM - Samen met fotografe Nicole Segers ondernam journaliste Irene van der Linde een zoektocht naar de betekenis van de nieuwe grenzen op de Balkan. Het resultaat is een boek op twee snelheden, waarin de taal het soms overneemt van het beeld, en het beeld het soms overneemt van de taal. Op vraag van het Fonds vertellen ze hoe het boek tot stand kwam. "We zagen de EU de afgelopen 20 jaar veranderen van een groots, verwachtingsvol en veelbelovend project, naar een verdeelde en teleurgestelde fortificatie." 

Het verhaal achter De vergeten softenon

2020-10-13

BRUSSEL - Voor Knack en LeVif onderzocht freelance onderzoeksjournaliste Tinne Claes de verbijsterende geschiedenis van Duogynon, een zwangerschapstest die kon leiden tot een miskraam of een kind met een geboorteafwijking. Op vraag van het Fonds schrijft ze hier het verhaal achter haar onderzoek. ‘Waarom zou je slapende honden wakker maken, meisje?’