2019-08-13

BRUSSEL - De tweede oproep voor werkbeurzen in juni was alweer een groot succes. Helaas is het budget van het Fonds meer dan ooit ver ontoereikend om alle relevante projecten met een beurs te honoreren. En het probleem groeit gestaag. 

Voor haar tweede oproep ontving het Fonds Pascal Decroos in juni 46 beursaanvragen voor bijzondere en onderzoeksjournalistieke projecten, voor een totaal bedrag van €270.770. In maart 2019 kreeg het Fonds al 45 aanvragen toegezonden voor een totaal van €343.803. De jury had deze zittijd €50.000 ter beschikking en was dus genoodzaakt om harde, moeilijke en pijnlijke beslissingen te nemen. Talrijke projecten vielen daardoor helaas uit de boot, hoewel ze aan alle criteria voldeden en de jury ze interessant, noodzakelijk en origineel vond. 

grafiek aanvragen

Het Fonds Pascal Decroos heeft al jaren te kampen met een te beperkt budget voor werkbeurzen. Dit probleem groeit als kool. Daarom besliste de jury ook deze keer om aan onderzoeksjournalistieke projecten de voorkeur te geven. Na een lange, grondige beraadslaging kende de jury uiteindelijk aan slechts 11 van de 45 projecten een beurs toe. 

Het succes van de laatste aanvraagronde illustreert nogmaals de prangende vraag naar financiële ondersteuning bij (jonge) journalisten die onderzoek willen voeren dat tijds- en kostenintensief is. In het memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering dat Journalismfund.eu in april 2019 publiceerde, pleit de organisatie dan ook voor een structurele verhoging van het budget van het Fonds. Dit zou het fonds in staat stellen om meer bijzondere journalistieke projecten - die het verdienen om gerealiseerd te worden - te ondersteunen. 

De volgende aanvraagronde is voorzien voor november 2019. Er is een kleine €50.000 ter beschikking. 

Meer informatie over de jury van het Fonds vindt u hier

Hoe doen ze het bij onze noorderburen?
Een vergelijking: in Nederland kregen het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, qua opdracht vergelijkbaar met respectievelijk het Fonds Pascal Decroos en het Vlaams Journalistiek Fonds, van de overheid in 2018 samen 7,44 miljoen euro. Daarnaast zijn daar de laatste jaren ook een aantal regionale fondsen voor journalistiek ontstaan. In Vlaanderen ontvingen het FPD en het VJF samen 950.000 euro, een bedrag dat in 2019 zakt tot 500.000 euro.

Wie was Walter De Bock?

2020-02-16

Walter De Bock (1946-2007) was de grootmeester van de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen. In de periode 1992 tot 1994, tussen het vertrek van zijn voorganger Piet Piryns en de komst van zijn opvolger Yves Desmet, fungeerde De Bock als hoofdredacteur ad interim van De Morgen.

Ere-voorzitter Paul Decroos overleden

2020-01-24

OOSTENDE - Het is met droefheid dat we vandaag hebben vernomen dat Paul Decroos, onze ere-voorzitter, medestichter en lid van de Algemene Vergadering van Journalismfund.eu / Fonds Pascal Decroos vandaag is overleden. Paul was ook mede-stichter van de Scriptie vzw.

Vraag nu uw werkbeurs aan!

2020-01-29

BRUSSEL - Reportages in dag- en weekbladen, online longreads, podcasts, documentaires, ... het Fonds ondersteunt diepgravende journalistiek in al haar vormen. De eerstvolgende deadline is zondag 16 februari 2020.