2020-06-30

BRUSSEL - De afgelopen jaren steunde het Fonds Pascal Decroos heel wat unieke verhalen over Congo. Ter gelegenheid van 60 jaar onafhankelijkheid zetten we enkele spraakmakende projecten in de kijker. Ze zijn de moeite van het (her)ontdekken meer dan waard.

 

1) Faire-part: een docu door 2 Congolese en 2 Belgische cineasten over Kinshasa en haar verzet tegen de erfenissen van het kolonialisme.

2) Mijn Congo: Bart Demyttenaere gaat op zoek naar de sporen van drie generaties Demyttenaere in zijn geboorteland.

3) Huurlingen, geheim agenten en diplomaten: In 1964 worden in Congo zo'n 2000 gijzelaars door Belgische paracommando's uit de handen van rebellen bevrijd. Ludo De Witte zocht in archieven naar de achterkant van dit 'succesverhaal'.

Huurlingen

 

4) White Elephant/Elephant's Dream: een tedere, intense documentaire van Kristof Bilsen over het hoofdpostkantoor van Kinshasa in de Democratische Republiek Congo.

5) Gasthuis gevangenis: In de kraamklinieken van Kinshasa zitten honderden moeders en hun pasgeboren kinderen opgesloten. Weken, maanden, soms zelfs jaren. Reden: ze kunnen de rekening van de bevalling niet betalen. Een documentaire van Carl Theunis. 

6) Congo's gewelddadige vrede: De conflicten in Oost- Congo zijn het resultaat van oorlogen, opstanden en onwerkbare vredesakkoorden. Kris Berwouts analyseerde de verschillende conflictlagen en schreef er een standaardwerk over.

7) Un pays plus beau qu'avant: een film van Hannes Verhoustraete over Congo gemaakt in Brussel. De omzwervingen van Jean-Simon leggen de microcosmos bloot van de schaduweconomie binnen de Congolese gemeenschap. 

8) Backup Butembo: deze documentaire van Elien Spillebeen en Martijn D'Haene vertelt het verhaal van buitengewoon sterke vrouwen in Oost-Congo. De regio is al ruim 15 jaar het strijdtoneel van een bloedig conflict. In de stad Butembo groeit een positief verzet.

 

9) Congo. Een geschiedenis: David Van Reybrouck beschrijft de verbijsterende geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley t.e.m. de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis. Het boek werd een internationaal succes en bracht een groot publiek in contact met de geschiedenis in Congo. 

.

3 beurzen voor diepgravende journalistiek

2020-09-22

BRUSSEL - Journalismfund.eu heeft momenteel maar liefst drie programma's die beurzen toekennen voor bijzondere en onderzoeksjournalistieke projecten. De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn 12 en 18 oktober 2020. We zetten ze even kort op een rij. 

147.000 euro voor lokale journalistiek

2020-09-14

BRUSSEL - De Vlaamse Regering heeft op 2 juni 2020 definitief beslist over het bedrag van de noodfondsen om de COVID-19-pandemie op te vangen. Daaronder ook projectsteun aan Journalismfund.eu, via het Fonds Pascal Decroos project, voor lokale projecten van freelancejournalisten die op weinig andere ondersteuningsmaatregelen een beroep kunnen doen.

Journalismfund.eu LOCAL

2020-09-03

BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw start met een pilootproject waarin Belgische en Nederlandse journalisten samen een beurs kunnen aanvragen voor lokale onderzoeksjournalistiek. Er is 56.000 euro beschikbaar om diepgravende projecten te ondersteunen en de ambitie is om dit project verder op Europese schaal uit te rollen.