2020-04-02

BRUSSEL - De volgende deadline voor het indienen van een project is 3 mei. Reportages in dag- en weekbladen, online longreads, podcasts, documentaires, ... het Fonds ondersteunt bijzondere journalistiek in al haar vormen. Samen met de Franstalige collega's van het Fonds pour le Journalisme doet de jury van het Fonds een oproep voor diepgravende projecten rond de impact van het coronavirus. 
 

Zowel beginnende als ervaren journalisten kunnen een project indienen dat in de reguliere journalistiek niet gerealiseerd kan worden, dat grote nieuwswaarde en diepgang heeft en terzelfdertijd origineel, innovatief en tijdrovend is. Alle informatie over hoe je een werkbeurs moet aanvragen vind je op deze website

Een werkbeurs van het Fonds Pascal Decroos ondersteunt het researchgedeelte van het journalistiek project. Lees de leidraad voor meer informatie. 

De aanvraag kan je online indienen via onze aanvraagwebsite.


Speciale oproep

Nieuws over het corona-virus is er dezer dagen in overvloed. De jury’s van het Fonds Pascal Decroos en zijn Franstalige tegenhanger, het Fonds pour le Journalisme, wensen samen een speciale oproep te doen. Ze wensen de aandacht te vestigen op het nut van diepgravende projecten over de impact (op lange termijn) van het virus op sociaal, (geo)politiek, economisch, maatschappelijk vlak, etc. De jury's moedigen journalisten aan om bij beide fondsen een aanvraag in dienen voor hun project en/of samen te werken met journalisten over de taalgrens.

 

Vragen? Advies nodig? 

Om de toegankelijkheid van het Fonds en de kwaliteit van de aanvragen te verhogen, zet het Fonds sterk in op hulp en advies aan de aanvragers. Aanvragers kunnen de projectcoördinator van het Fonds vragen om hun aanvraag op voorhand te bekijken. Die kan hen wijzen op eventuele onduidelijkheden of ontbrekende informatie in hun dossier en verbeteringen suggereren alvorens deze aan de jury door te geven. Dit houdt echter geenszins een garantie in voor een positieve evaluatie van het project. Die beslissing wordt in alle onafhankelijkheid genomen door de jury

  • Mail: kristof.polfliet [at] fondspascaldecroos.org
  • Tel.: +32 2 726 97 88

 

Klimaatverandering duwt meisjes in de prostitutie

2021-04-12

 LILONGWE, MALAWI -  Malawi is één van de landen die het hardst wordt getroffen door de klimaatverandering. Door grote overstromingen én extreme droogte mislukt de oogst hier jaar na jaar.  Meisjes zijn dan een makkelijke prooi voor mensenhandelaars. Om aan de armoede en de hongersnood te ontsnappen, belanden veel jonge meisjes in de prostitutie. En bijna de helft van hen trouwt voor ze achttien zijn, ook al is dat verboden.