2020-04-12

BRUSSEL - De impact van het coronavirus op het journalistieke bedrijf is groot. De Vlaamse Vereniging van Journalisten deed een rondvraag bij mediahuizen, hoofdredacties en journalisten. Het resultaat is een inventaris van de gevolgen van de crisis op de werkwijze van de journalisten, het nieuwsaanbod en de bedrijfseconomische context. In mei worden bovendien de resultaten van een enquête verwacht die de VVJ en UGent afnemen bij journalisten. 

"De impact van corona op de journalistiek is bijzonder groot. Het virus treft journalisten persoonlijk (die ziek uitvallen), hun werkwijzen (steeds digitaler en virtueler), hun inhoudelijke nieuwsaanbod (corona, corona, corona), hun workload (voor sommigen groter, voor vele anderen veel minder of niets meer), hun inkomen (voor velen minder of niets meer) en hun fundamentele vrijheden (van beweging en vrije contacten onder meer). Soms is de impact heel direct, zoals wanneer ze ziek uitvallen, massaal gaan telewerken en virtueel interviewen. Dan weer zijn de gevolgen veeleer indirect: de economische ‘lockdown’ veroorzaakt een implosie van de reclame-inkomsten waardoor de mediahuizen in crisismodus gaan. Of de overheid overweegt meer gezondheidssurveillance, met risico’s voor de privacy, de bewegingsvrijheid en het bronnengeheim van journalisten."

"Correct berichten betekent dat er ook aandacht wordt besteed aan negatieve ontwikkelingen – zelfs als het resultaat daarvan mogelijke onrust of paniek bij een deel van de bevolking is. Journalisten moeten in de eerste plaats correct berichten en het verhullen van feiten is daarbij taboe. Ze kunnen daarbij niet zomaar worden afgerekend op de impact van hun informatie bij (een deel van) het publiek. Het vermijden van paniek of onrust is dus niet hun eerste taak. In het verlengde hiervan zullen redacties ook altijd aandacht blijven hebben voor de verscheidenheid van opinies, onder politici of onder experten."

"In de prille beginfase van de coronacrisis circuleerde er veel kritiek op de nieuwsmedia. Ze zouden de zaak dramatiseren, met alle negatieve gevolgen vandien voor de gemoedsrust van mensen en voor de economie. (Een minderheid van de mediacommentaren hield voor dat de media de crisis juist minimaliseerden, om paniek te vermijden en de overheid ter wille te zijn.) Die mediakritieken zijn vandaag verstomd. Veeleer integendeel blijkt dat mensen in de maand maart enorm veel nieuws hebben gevolgd, wat wijst op erkenning en waardering."

Lees hier de volledige nota. 

Bron: https://journalist.be/

Het Vergeten Volk op de shortlist van de Brusseprijs

2020-05-08

AMSTERDAM - De jury van de Brusseprijs 2020 heeft vijf auteurs genomineerd voor de shortlist van het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. Een ervan werd gerealiseerd met steun van het Fonds: Het Vergeten Volk van Brenda Stoter Boscolo.

Het verhaal achter Thank God I'm in Europe

2020-06-02

BRUSSEL - Waarom maak je een reportage over een bepaald onderwerp? In het geval van Saar en Caroline: "Het komt op ons af en je kunt er niet meer naast. Zo is het altijd geweest. De persoonlijke draad? Het gaat over vrouwen. Sterke maar kwetsbare vrouwen. Dat is wat ons treft als mens." Voor het Fonds Pascal Decroos schreven Saar en Caroline het verhaal achter hun documentaire neer.

StampMedia: beurzen voor jonge journalisten

2020-05-14

BRUSSEL - Wil je vertellen wat er leeft bij jongeren, waar ze mee bezig zijn, waar ze over nadenken en hoe ze de wereld zien? Stel je dan nu kandidaat voor een journalistieke projectbeurs van StampMedia en laat de jongeren aan het woord! Deadline is 19 juli 2020.