2010-09-14

AMSTERDAM - De Nederlandse Staat heeft de zaak tegen Sanoma Uitgevers voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verloren. Het Hof oordeelt dat Nederland de vrijheid van meningsuiting, zoals vastgelegd in artikel tien van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, heeft beperkt door uitgave AutoWeek in 2002 te dwingen foto’s af te staan die waren gemaakt voor een artikel over een illegale straatrace in Hoorn.

De Staat moet Sanoma binnen drie maanden een bedrag van 35.000 euro betalen voor gemaakte kosten. Andere door Sanoma geëiste genoegdoening werd door het Hof verworpen.

De AutoWeek-journalist had de foto’s onder toezegging van anonimiteit gemaakt. Deze afspraak werd door de inbeslagname geschonden. De politie vermoedde dat een auto in de race eerder was gebruikt als vluchtauto bij een ramkraak op een geldautomaat. Daarbij werd ook een getuige bedreigd met een vuurwapen.

Hoofdredacteur AutoWeek Tonie Broekhuijsen: “Het gaat om een principiële zaak en ik ben dan ook blij met deze uitspraak. De voor het journalistieke beroep noodzakelijke bescherming van bronnen en bronmateriaal werd door Justitie in deze kwestie met voeten getreden. Voordat journalistiek bronmateriaal door het Openbaar Ministerie in beslag kan worden genomen, zou er in beginsel altijd een met waarborgen omklede rechterlijke toetsing moeten kunnen plaatsvinden, en daar was in dit geval geen sprake van.”

Een groot aantal journalistieke organisaties ondersteunde deze zaak. Thomas Bruning, secretaris van het Persvrijheidsfonds en algemeen-secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten: “In Nederland is bronbescherming nog onvoldoende bij de wet geregeld. Een wetsvoorstel daartoe is in voorbereiding. Dat wetsvoorstel zal moeten worden aangescherpt naar aanleiding van dit arrest van het Europese Hof en dat is een goede zaak.”

Bron: Villamedia.nl

Minister Crevits steunt wetenschapsjournalistiek

2021-01-14

BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw stelt werkbeurzen ter beschikking voor journalistiek over wetenschappen en hun impact op de samenleving. De viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Wetenschapsbeleid, Hilde Crevits, voorziet 46.000 euro aan steun.