2002-06-01

BRUSSEL - Peter Verlinden (VRT-TV-Nieuwsdienst) reageert op artikel van Marc Hoogsteyns.

Door een toeval krijg ik uw Nieuwsbrief nr. 4 van oktober 2001 in handen, waarin een interview met collega Marc Hoogsteyns naar aanleiding van zijn documentaire 'Kongomani'.

Daarin haalt de documentairemaker zwaar uit naar de "de Afrikaberichtgeving op deze laatste zender" (de VRT) die "erg politiek gekleurd is en dat eenieder die zich met een andere ingesteldheid op dit terrein begeeft vroegtijdig wordt getackeld".

Als chef Buitenland van de VRT-TV-Nieuwsdienst protesteer ik formeel tegen deze ongefundeerde uitlatingen, tenminste wat de Afrikaberichtgeving in Het Journaal en Terzake betreft, waarvoor ik sinds 1998 als chef Buitenland verantwoordelijk ben én geregeld ook persoonlijk als verslaggever.
De opnamen van collega Marc Hoogsteyns in Rwanda, in de periode dat hij daar als zelfstandig cameraman/reporter actief was, zijn geregeld door de VRT-TV-Nieuwsdienst aangekocht en uitgezonden.
Daarnaast heeft collega Hoogsteyns nooit een concreet voorstel gedaan voor een afgewerkte reportage over een Afrikaans thema voor Het Journaal en/of Terzake. Er is dus ook nooit enig voorstel geweigerd, laat staan "vroegtijdig getackeld".
En inderdaad: de VRT-TV-Nieuwsdienst geeft aan de VRT-journalisten zoveel mogelijk kansen om zelf op het terrein te gaan. Dat hoort bij onze opdracht. Wat Congo-Rwanda-Burundi betreft lukt ons dat zeer aardig, omdat er nu eenmaal -gelukkig- een grote belangstelling voor deze materie is, waardoor de hoge investeringen voor eigen reportages te verantwoorden zijn. Deze reportages zijn de afgelopen jaren gemaakt door verschillende journalisten (sinds 1994, de Rwandese tragedie, o.m. door Gui Polspoel, Katelijne Hermans, destijds VRT-correspondente Els De Temmerman, Jan Ouvry, Rudi Vranckx en ikzelf), elk met zijn/haar eigen ingesteldheid en zin voor nuance en onpartijdigheid, zoals ons redactiestatuut ons voorschrijft. Nooit is door wie ook ingegrepen in een inhoudelijk element van een reportage, laat staan richtlijnen gegeven over een mogelijke "ingesteldheid". Dat kan niet volgens de journalistieke deontologie bij de openbare omroep.

Ik had verwacht dat wie aanspraak maakt op steun van het Fonds Pascal Decroos correcter zou omspringen met feiten. Ook als het over collega's gaat.

Hoogachtend,

Peter Verlinden
chef Buitenland VRT-TV-Nieuwsdienst

Journalismfund.eu LOCAL

2020-09-03

BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw start met een pilootproject waarin Belgische en Nederlandse journalisten samen een beurs kunnen aanvragen voor lokale onderzoeksjournalistiek. Er is 56.000 euro beschikbaar om diepgravende projecten te ondersteunen en de ambitie is om dit project verder op Europese schaal uit te rollen.

Stel je kandidaat voor postgraduaat IRJ

2020-08-20

MECHELEN - Data-analyse, archiefonderzoek, WOB-aanvragen, ... het zijn slechts enkele tools voor onderzoeksjournalisten die het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek aanreikt. De lessen starten op 15 september 2020. 

147.000 euro voor lokale journalistiek

2020-09-14

BRUSSEL - De Vlaamse Regering heeft op 2 juni 2020 definitief beslist over het bedrag van de noodfondsen om de COVID-19-pandemie op te vangen. Daaronder ook projectsteun aan Journalismfund.eu, via het Fonds Pascal Decroos project, voor lokale projecten van freelancejournalisten die op weinig andere ondersteuningsmaatregelen een beroep kunnen doen.