2016-01-17

Als gevolg van de vele buitenlandse, voornamelijk Chinese investeringen in Cambodja (de helft van de landoppervlakte is in handen van buitenlandse bedrijven) gaan hectares bos, landbouw- en leefgrond verloren. Daarbij gaan een handjevol moedwillige en milieubewuste buitenlanders in het kielzog van de getroffen 'locals' de betreffende terreinen opzoeken en trachten ze die te beschermen. Wegversperringen worden geplaatst, protesten georganiseerd...

Momenteel is er sprake van een damproject in het Zuid-Westen van Cambodja, die duizenden hectares natuurgebied en haar bewoners treffen, en waarvoor reeds genoemde partijen op de bres zijn gesprongen in een poging de regering het belang van 'landbehoud' in te laten zien. Dit, middels grondig gedane studies door damexperts, in de hoop dat verdere afbraak van natuur en leefgebied in het reeds zeer ontboste Cambodja een halt kan worden toegeroepen. Deze reportage behelst het opzoeken, duidelijk in beeld brengen en interviewen van zowel lokale als buitenlandse natuuractivisten, bewoners van het betroffen gebied (Areng Valley) en damexperten zowel als ngo-medewerkers die in deze op til zijnde stuwdambouw betrokken zijn. Hiermee geeft hij een gezicht aan de vrij recent opgekomen strijd van de weinig mondige en 'kleinschalig levende' Khmer tegenover de alomtegenwoordige vuist van de overheid.

Simon Bongers

Simon Bongers (°1984) behaalde een master internationale politiek aan UGent, na een bachelor journalistiek aan de Plantijnhogeschool in Antwerpen. Hij is freelancer.
€ 5.000 toegekend op 11/05/2015
ID
FPD/2015/1190
Beurs
Fonds Pascal Decroos

Dit project werd nergens gepubliceerd.