2018-01-03

Wereldwijd zijn er meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, terreur, armoede of klimatologische veranderingen. Een triest record. Hoewel slechts een klein percentage van deze vluchtelingen de oversteek maakt naar Europa, raakt het politieke discours rond migratie en vluchtelingen amper weg uit de sfeer van een gemeenschappelijk te overwinnen kwaad dat zoveel mogelijk tegengehouden dient te worden.

Deze fotoreportage schets de situatie langsheen de Balkanroute, anderhalf jaar nadat de Europese leiders de ‘sluiting’ ervan aankondigden. In realiteit is de grote stroom op de Balkan dan wel uitgedoofd, ‘gesloten’ is de Balkanroute niet echt.

Wat sloot, is de zogenaamde ‘formalized corridor’, waarbij de vluchtelingen gedurende enige tijd vrije doorgang hadden naar West-Europa. In realiteit bestaat de route nog steeds op een informele manier. Verscholen, zoals die al bestond een decennium geleden gebruikmakend van smokkelnetwerken.

Brecht De Vleeschauwer

Brecht de Vleeschauwer (°1988) is een onafhankelijke fotograaf en journalist.
€ 2.990 toegekend op 07/04/2017.
ID
FPD/2016/1360
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

ONLINE