2024-03-06

BRUSSEL - De Raad van State vernietigde een beslissing van de Vlaamse overheid die Apache aanvocht. De Vlaamse overheid weigert onterecht om een lijst van leveranciers vrij te geven die onder eigen naam handel dreven met het kabinet van voormalig minister-president Geert Bourgeois (N-VA). 

De hoogste bestuursrechter ging niet mee in een redenering dat openbaarmaking de persoonlijke levenssfeer aantast omdat leveranciers “aldus kunnen worden geassocieerd met (het kabinet van) de minister-president, die tot een welbepaalde politieke partij behoort en met diens maatschappelijke visie/gedachtengoed.”

Het is afwachten of dit arrest leidt tot de vrijgave van de reeks leveranciers die vanuit een eenmanszaak die hun natuurlijke naam draagt factureerden aan het kabinet van de voormalige minister-president. Het gaat om facturen onder de 30.000 euro die via een procedure zonder bekendmaking ‘onder de radar’ gebeuren.

De beroepsinstantie moet nu een nieuwe beslissing nemen.  Dat zal dan de derde beslissing zijn, aangezien de beroepsinstantie halfweg de procedure voor de Raad van State haar eerste beslissing introk en daarna een nieuwe beslissing 'beter motiveerde'. Daardoor ging de zaak trouwens terug naar af, maar Apache gaf zich niet gewonnen. Dit is het resultaat van langlopend journalistiek onderzoek want het eerste openbaarheidsverzoek dateert al van 2019. 

Steven Vanden Bussche

Steven Vanden Bussche is een freelance onderzoeksjournalist.