U kunt het Fonds Pascal Decroos op verschillende manieren financieel steunen. Donateurs krijgen op het einde van het jaar een gedrukte nieuwsbrief, een overzicht van de interessantste verwezenlijkingen van het Fonds Pascal Decroos tijdens het afgelopen jaar.

  • Overschrijving

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de rekening van het Fonds Pascal Decroos.

IBAN: BE30 4228 0049 7111
BIC: KREDBEBB
Mededeling: gift 

  • Een doorlopende opdracht 

U kunt uw bank een doorlopende opdracht geven.

  • U kunt het Fonds Pascal Decroos laten delen in de feestvreugde

Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij u het Fonds Pascal Decroos kunt laten meevieren: u kunt uw kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was voor bloemen, telegrammen, cadeautjes e.d. over te maken aan het Fonds Pascal Decroos ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt uw "grote dag" nog vreugdevoller... Als u na het feest wil weten wie er wat gestort heeft, gelieve met ons contact op te nemen (+32 2 705 59 19).

  • Legaten

Als u aan het Fonds Pascal Decroos denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en nauwelijks bindend (en steeds herroepbaar).

Het Fonds Pascal Decroos is (via zijn vzw Journalismfund.eu) bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.

U kan het Fonds ook opnemen in een duo-legaat, zo steunt u het Fonds en bevoordeelt u tegelijkertijd uw erfgena(a)m(en). Voor meer info: https://www.notaris.be/tag/duolegaat