Alma De Walsche (1955) werkte 11 jaar als redacteur voor het tijdschrift Wereldwijd. Sinds Wereldwijd is opgegaan in het mondiale magazine MO*, werkte ze voor MO*.

Van 1981 tot 1986 woonde Alma in Ecuador en deed er vormingswerk in indiaanse gemeenschappen. Sindsdien is ze de actualiteit van Latijns-Amerika blijven volgen. De Walsche schrijft vooral voor MO* maar geeft ook voordrachten en cursussen over Latijns-Amerika. Ze werkt nu als freelancer. 

Info

Naam
Alma De Walsche
Expertise
Zuid-Amerika

Gesteunde projecten

Biobrandstoffen in Paraguay

  • Energie
  • Landbouw
  • Politiek

Zuid-Amerika maakt zich snel op om de snel groeiende markt voor biobrandstoffen te bevoorraden. In Paraguay ziet de agro-industrie de energiegewassen als een historische kans om het land uit de onderontwikkeling te hijsen. De boeren en het milieu betalen echter een hogere prijs voor die groene revolutie. Alma De Walsche zocht het voor u uit met de steun van het Fonds Pascal Decroos.

Een Europees antwoord op de globalisering

  • Politiek

De onrust bij de Europese publieke opinie en de onmacht van regeringen en partijen om daar effectief op te antwoorden, is in grote mate terug te voeren op de vraag of de EU een eigen antwoord kan formuleren en realiseren op de globaliserende economie. En vooral: lukt dat met behoud van zowel economische welvaart als sociale samenhang en rechtvaardigheid?

De ongewenste indianen van Chiapas, Mexico

  • Conflict
  • Cultuur
  • Mensenrechten
  • Politiek

In januari (2004, nvdr) zal het tien jaar geleden zijn dat het Zapatistisch Bevrijdingsleger (EZLN) in de Mexicaanse staat Chiapas de wapens opnam. De rebellen stelden zich een onwaarschijnlijke opdracht: ze verklaarden de oorlog aan het neoliberalisme. In feite ging het om een dringende vraag om erkenning en inspraak. Om respect voor de indiaanse rechten en cultuur en waarachtige democratie in een land waar sinds 1929 onafgebroken dezelfde partij aan de macht was. Met de snelheid van het internet wisten de indiaanse boeren wereldwijd sympathie te winnen.