2007-06-03

Journalist Zakeus Chibaya (30), van oorsprong Zimbabwaan maar nu werkend vanuit Zuid-Afrika, heeft de “Honourable International Award for Solidarity with Refuguees” gewonnen voor zijn bijzonder journalistiek werk over de ziektebestrijding van vluchtelingen en migranten en hun moeilijke levensomstandigheden in Zuid-Afrika.

Chibaya, correspondent voor ‘The Zimbabwean’ en het ‘Institute for War and Peace Reporting’, heeft de vluchtelingenproblematiek in Zuid-Afrika onder moeilijke omstandigheden verslaan. Een gebrek aan middelen en andere omgevingsfactoren bemoeilijkten het werk.

De vluchtelingenartikelen van Chibaya kregen internationale media aandacht. Zo publiceerde MO* Magazine, met steun van het Fonds Pascal Decroos voor Onderzoeksjournalistiek, een speciaal rapport met een artikelenreeks over de moeilijkheden van de Zuid-Afrikaanse vluchtelingen.

De award werd uitgereikt door het ‘International Institute of Journalism and Communication’ en de  ‘International Catholic Union of the Press’.

De jury kende de prijs toe om “te onderstrepen dat ze zijn inzet en toewijding apprecieerde. Het erkennen van de rechten van de mens en de verbetering van de levensomstandigheden ten voordele van het algemeen welzijn.” De award wordt uitgereikt aan mediamensen die een grote rol spelen bij het voorkomen van burgerconflicten, conflicten en oorlogen. Omdat dit de meest voorkomende oorzaken zijn om te vluchten, in sommige gevallen zelfs naar het buitenland.

De prijs wordt maximum aan zeven stukken en hun auteurs toegekend, elk afkomstig uit een ander werelddeel. De winnaars worden uitgenodigd als consultant over de vluchtelingenproblematiek. Ze krijgen ook de kans om vluchtelingenkampen te bezoeken. Winnaars mogen activiteiten organiseren die een aanzet bieden tot het oplossen van het vluchtelingenprobleem.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het ‘International Institute of Journalism World Congress’ dat plaatsheeft in Sherbrook, Quebec, Canada van 3 tot 10 juni 2007.