2008-03-15

(LEIDEN, 14/03/2008) -- De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriette Roland Holst-prijs 2008 toegekend aan Johan de Boose voor zijn reisverslag De grensganger (gerealiseerd met steun van het Fonds Pascal Decroos). Het bestuur werd geadviseerd door een jury bestaande uit Niels Bokhove (voorzitter), Evelien Gans en Clara Strijbosch.

De prijs wordt eenmaal in de drie jaar toegekend en bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 2.500.
De uitreiking vindt plaats op zaterdag 17 mei 2008 om 15.30 uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden.

Eerdere prijswinnaars zijn o.a.: Bas Heijne (2005), Evelien Gans (2002), Geert Mak (1999), Inez van Dullemen (1996) en Lieve Joris (1993).

Het complete juryrapport is niet meer beschikbaar.
Voor nadere inlichtingen: Leo van Maris, secretaris MNL, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA  LEIDEN, tel. 071-5144962,