2019-05-06

ACCRA - In landen als Liberia, Nigeria, Oeganda, Zimbabwe, Congo, Kenia en Zuid-Afrika moeten vrouwen onder de armoedegrens noodgedwongen tot sekswerk overgaan om zichzelf en hun gezinnen te kunnen voeden, soms bovenop hun betaalde job. Een internationaal team van journalisten, het AIPC, zocht enkele vrouwen op en brengt hun verhaal. Ze vertellen zelf hoe ze te werk gingen.

Het African Investigative Publishing Collective (AIPC) is een team van onderzoeksjournalisten. Het is geen academische onderzoeksinstelling of een enquêtebureau en we hebben daarom niet de bedoeling gehad om een ​​wetenschappelijk onderzoek of een professionele enquête te houden.

Wat we deden was het volgende:
- we benaderden willekeurig werkende vrouwen in arme gemeenschappen, waar we wisten dat de levensstandaard op of onder de extreme armoedegrens van US $ 1,90 per dag lag. Dit werd gedaan door een team van zeven voornamelijk vrouwelijke Afrikaanse journalisten in hun eigen land.
- we ondervroegen vrouwen in deze gebieden die we vonden op marktkramen, in straten of buiten huizen in deze gebieden als ze bereid waren om vragen over armoede en de uitdagingen ervan te beantwoorden, en presenteerden degenen die bereid waren om te antwoorden een vragenlijst.
-de lijst was in alle landen hetzelfde en bestond uit veertien vragen: vier die over het algemeen armoedegerelateerd waren, en tien specifiek over sekswerk. Vrouwen die zeiden dat ze nooit sekswerk hebben gedaan, hebben we de tien vragen over 'sekswerk' niet gesteld.
- in de meeste landen benaderden we in totaal 30 vrouwen in twee of drie gebieden. De gebieden werden gekozen om zowel stedelijke als landelijke vrouwen te omvatten.
- in twee gevallen werden meer dan dertig vrouwen geïnterviewd omdat de teamleden vonden dat ze een grotere steekproef nodig hadden: in Zimbabwe werden er veertig geïnterviewd en in de DRC achtendertig. Dit gaf de DRC en Zimbabwe een beetje meer gewicht in de totale verzameling antwoorden, maar wij vonden dat aanvaardbaar omdat de twee landen niet erg op elkaar lijken en daarom de verscheidenheid van de onderzochte landen grotendeels intact zou blijven. (Ook zullen alle landen afzonderlijk worden weergegeven in de hoofdstukken van specifieke landen in het eindrapport.)
-In Nigeria hadden twee van de dertig geïnterviewden geweigerd om een ​​aantal vragen te beantwoorden. Deze respondenten werden later uitgesloten van de steekproef.
- We hadden ook gepland om Mali als een achtste land op te nemen in de interviewoefening, maar de interviews daar werden niet uitgevoerd zoals gepland (alleen vrouwen waarvan bekend was dat ze sekswerkers waren, werden geïnterviewd) en daarom verwijderden we de Mali-antwoorden van de totale verzameling.
-Het onderzoeksrapport van Mali, dat een duidelijk verband aantoont tussen slecht bestuur, werkloosheid en sekswerk, was nog steeds opgenomen in het narratief verslag.
- om de privacy van de geïnterviewde vrouwen te beschermen, hebben we al hun namen veranderd.

The African Investigative Publishing Collective

Meer informatie over het rapport kan u hier vinden. 

Het verhaal achter De vergeten softenon

2020-10-13

BRUSSEL - Voor Knack en LeVif onderzocht freelance onderzoeksjournaliste Tinne Claes de verbijsterende geschiedenis van Duogynon, een zwangerschapstest die kon leiden tot een miskraam of een kind met een geboorteafwijking. Op vraag van het Fonds schrijft ze hier het verhaal achter haar onderzoek. ‘Waarom zou je slapende honden wakker maken, meisje?’

Het verhaal achter Bloed en honing

2020-10-21

AMSTERDAM - Samen met fotografe Nicole Segers ondernam journaliste Irene van der Linde een zoektocht naar de betekenis van de nieuwe grenzen op de Balkan. Het resultaat is een boek op twee snelheden, waarin de taal het soms overneemt van het beeld, en het beeld het soms overneemt van de taal. Op vraag van het Fonds vertellen ze hoe het boek tot stand kwam. "We zagen de EU de afgelopen 20 jaar veranderen van een groots, verwachtingsvol en veelbelovend project, naar een verdeelde en teleurgestelde fortificatie." 

Bette Dam wint De Loep (cat. Controlerende Onderzoeksjournalistiek)

2020-09-25

A'DAM - Bette Dam wint De Loep in de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek met haar boek Op zoek naar de vijand. Dit boek kwam er met steun van het Fonds Pascal Decroos.