2000-12-11

BRUSSEL - Op maandag 11 december 2000 organiseerde het Fonds Pascal Decroos haar druk bijgewoonde persconferentie in Gemeenschapscentrum De Markten te Brussel.

De ruim 80 aanwezigen vernamen van minister Dirk Van Mechelen dat het Fonds Pascal Decroos vanaf 2001 ingeschreven wordt op het mediabudget van de Vlaamse Gemeenschap. Na de voorstelling van het eerste Jaarverslag van het Fonds modereerde prof. Dr. Hans Verstraeten (RUG) een een geanimeerd debat over de toekomst van bijzondere journalistiek in Vlaanderen met een aantal leden van de Adviesraad van het Fonds, onder andere Yves Desmet (De Morgen),Hubert van Humbeeck (Knack) en Leo De Bock (Canvas).

Inleiding door Vlaams minister van Media Dirk Van Mechelen
In zijn toelichting stelde minister Van Mechelen dat het Fonds Pascal Decroos een lovenswaardig en nuttig initiatief is. ŒHet is dan ook met genoegen dat ik u kan meedelen dat vanaf 2001 het Fonds Pascal Decroos ingeschreven wordt op het mediabudget van de Vlaamse Gemeenschap, met een jaarlijkse subsidie van 7,5 miljoen BEF.

De minister sprak ook zijn waardering uit voor het werk van de Adviesraad van het Fonds en de Jury. Ik wens de leden van de Jury te danken voor hun inzet om de ingezonden projecten gewetensvol, grondig en op onafhankelijke wijze te beoordelen. Dankzij het werk van Jury en Adviesraad kon het Fonds het afgelopen jaar duidelijk voor een toegevoegde waarde zorgen in de Vlaamse media.

Die toegevoegde waarde is volgens de minister van maatschappelijk groot belang. De diepgravende journalistieke projecten die met de steun van een Werkbeurs van het Fonds tot stand komen zijn van groot belang in een maatschappij waarin alles sneller en sneller evolueert. Het Fonds voldoet dus aan een behoefte die niet alleen bestaat bij de Vlaamse journalisten, maar die ook leeft bij de bevolking.

Debat over de toekomst van bijzondere journalistiek in Vlaanderen

Onder de leiding van moderator prof. Hans Verstraeten (Vakgroep Communicatie wetenschappen RU Gent) namen de volgende leden van de Adviesraad aan het debat deel: Yves Desmet (politiek hoofdredacteur De Morgen), Leo De Bock (netmanager Canvas), Pol Deltour (algemeen secretaris VVJ)en Hubert van Humbeeck (algemeen directeur-hoofdredacteur Knack).
Een volledig verslag van het debat volgt in de volgende Nieuwsbrief van het Fonds. De standpunten van de diverse sprekers kunt u hier downloaden.

  • Toelichting van de sprekers van het debat

Minister Crevits steunt wetenschapsjournalistiek

2021-01-14

BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw stelt werkbeurzen ter beschikking voor journalistiek over wetenschappen en hun impact op de samenleving. De viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Wetenschapsbeleid, Hilde Crevits, voorziet 46.000 euro aan steun.

Ensors voor Mother en De Onfatsoenlijken

2021-01-25

OOSTENDE - Zaterdag zijn voor de elfde keer de Ensors, de Vlaamse film- en televisieprijzen, uitgereikt. Twee projecten gerealiseerd met steun van het Fonds Pascal Decroos vielen in de prijzen.