2024-02-15

De strategische adviesraad voor cultuur jeugd en media presenteert in zijn memorandum haar reflecties en aanbevelingen t.a.v. de sectoren. O.m.:

"Het complexe en diverse ecosysteem waarin de mediaspelers opereren, dient gestimuleerd. [...] Voorzie afdoende publieke financiering voor het VAF Gamefonds en het Fonds Pascal Decroos (onder meer door de indexering van de middelen) alsook voor de publieke omroep en regionale omroepen". 

De SARC is bij de totstandkoming van dit memorandum vertrokken vanuit vijf zorgvuldig gekozen transversale thema's: ecosysteem, arbeid, inclusie, waarde en ruimte. De reflecties en beleidsaanbevelingen bij deze thema's leest u in het eerste deel van het memorandum. Doorheen deze vijf thema's zijn ook twee maatschappelijke uitdagingen verweven: digitalisering en duurzaamheid.

In het tweede deel van het memorandum is er plaats voor de sectorspecifieke analyses en beleidsaanbevelingen. De sectorraden van de SARC leggen hier de klemtonen voor de eigen sectoren, teruggrijpend op de vijf transversale thema's en de twee maatschappelijke uitdagingen. Dit memorandum vormt zo een synthese van een meerstemmig en intensief traject.

De SARC wil met zijn memorandum de intrinsieke waarde en het belang van onze sectoren voor cruciale maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht brengen en bijdragen tot weloverwogen duurzame én breed gedragen beleidskeuzes.

Lees het volledige SARC Memorandum '24-'29 hier.

Journalismfund is hiring

Vacature: projectcoördinator Fonds Pascal Decroos

2024-04-15

BRUSSEL - Fonds Pascal Decroos is één van de vlaggenschepen van de organisatie Journalismfund Europe VZW. Werkbeurzen voor journalistieke projecten worden 4 keer per jaar gedistribueerd in een competitief peer-review proces door een anonieme jury van media professionals. Om onze activiteiten in Vlaanderen verder uit te bouwen zoekt Journalismfund Europe een voltijdse projectcoördinator.