2005-09-01

Toen theatermaker Luk Perceval (1957) in juni 2005 stopte bij Het Toneelhuis, liet hij in Vlaanderen een carrière na van 25 jaar. Het is een opmerkelijk parcours, met ongekende triomfen en persoonlijke dieptepunten. Zijn bewogen jeugd en turbulente leven zijn een voedingsbodem voor zijn werk op de planken. Uit dit spanningsveld groeiden successen als De meeuw, Wilde Lea, Joko en Ten Oorlog, die brede publieksgroepen in vervoering brachten en recensenten deden juichen. Hoe kon een kleine splinterbeweging als Blauwe Maandag Cie vanuit de marge uitgroeien tot Vlaanderens grootste stadstheater?

'Accidenten van een zaalwachter' brengt Percevals kleurrijke carrière in beeld. Het volgt hem vanaf het amateurtheater in Merksem tot in toonaangevende theaters in Berlijn en München. Het boek belicht zijn acteursjaren, het borstgeroffel en de schelmenstreken, de uitbouw van zijn unieke werkmethode, de overnamepogingen van grotere theaters en de sprong naar het buitenland.

Dit boek schetst de activiteiten voor het voetlicht én laat de strategieën achter de coulissen zien. Met journalistieke pen, maar de expertise van een theateranalist geeft de auteur de verbanden aan tussen veertig producties die Perceval speelde of regisseerde. Zo ontstaat een beeld van een artiest en zijn groep, tegen de achtergrond van een bredere theatercontext. Hij vroeg Perceval zijn keuzes te becommentariëren, mocht archiefstukken en correspondentie consulteren en interviewde prominente getuigen uit binnen- en buitenland.

Geert Sels

Geert Sels (1965) is cultuurjournalist bij De Standaard.
€ 6.000, toegekend op 30/11/2004.
ID
FPD/2004/343
Labels

BOEK

Titel: Accidenten van een zaalwachter
Subtitel: Luk Perceval
Auteur: Geert Sels
Uitgeverij: Uitgeverij Van Halewyck
ISBN: 90 5617 643 9
NUR 641
Wettelijke depot: D/7104/2005/36
Publicatie: september 2005