2020-11-23

BRUSSEL - De Europees beschermde Natura 2000-gebieden kreunen onder de stikstofuitstoot van de veehouderij. Ondertussen vrezen landbouwers in de buurt van natuurgebieden voor hun toekomst. Door tegenstrijdige beleidskeuzes zijn landbouwer en natuurbeheerder lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De roep om een langetermijnvisie klinkt steeds luider. Welke soort landbouw willen we in Vlaanderen? 

In vijf delen verkent Stef Arends de toekomst van het boerenbedrijf. Op basis van gesprekken met boeren, natuurbeheerders, wetenschappers en politici werkt hij drie richtingen uit: de boer als econoom, de boer als romanticus en de boer als futurist. 

Foto: ©Stef Arends

Stef Arends

Stef Arends is een freelance (video)journalist
€ 3.300 toegekend op 16/12/2019.
ID
FPD/2019/1699
Beurs
Fonds Pascal Decroos