2023-05-19

ROTTERDAM - De haven van Rotterdam beweert voorstander te zijn van duurzaamheid, maar wat zegt de werkelijkheid?

Mijn onderzoek naar de monitoring en rapportering van broeikasgassen in de haven en - breder - in Nederland, laat een ernstige onderrapportering zien van het op één na belangrijkste broeikasgas: Methaan. Deze onderrapportering is ernstig, te meer omdat de haven oplossingen ontwikkelt die naar eigen zeggen duurzaam zijn - LNG voor zeevervoer, waterstof voor energie - maar die in werkelijkheid de klimaatimpact van de haven zullen vergroten. Tegelijkertijd kunnen methaanemissies in de energiesector gemakkelijk en tegen lage kosten worden geminimaliseerd, op voorwaarde dat ze worden gedetecteerd. De situatie in de haven illustreert een veel breder misverstand over broeikasgasrapportering, waarbij zelfs de Nederlandse overheid in de war raakt.

Het tweede deel van mijn onderzoek richt zich op een brede kijk op de energietransitie van de haven, waarbij de oplossingen die zij ontwikkelt en de kritiek daarop in een geopolitieke context werden geplaatst. Dit artikel verschijnt begin juni.

Zuza Nazaruk

Zuza Nazaruk is a Rotterdam-based journalist covering climate & environment.
Zuza
€ 5.450 toegekend op 30/09/2022.
ID
LOCAL/2022/013

ONLINE