2021-05-28

BRUSSEL - Sinds het begin van de stikstofcrisis in 2018 verhuisden meer Nederlandse veehouders naar België dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Spit en Apache.
Milieuorganisaties waarschuwen al langer dat België is verworden tot een ‘stikstofparadijs’ voor grootvervuilers. Een inventarisatie van de beschikbare gegevens ondersteunt die vrees.

Spit en Apache analyseerden 969 vergunningsaanvragen van grootschalige Nederlandse varkens- en pluimveehouders en maakten een inventarisatie van de publiek raadpleegbare bedrijfsdocumenten van 1.494 rundveehouders in de grensstreek – onder meer de zeer intensief bebouwde regio Noorderkempen.

Sinds 2010 is er dus een duidelijke toename in het jaarlijkse aantal verhuizende Nederlanders. De afgelopen vijf jaar verdubbelde het aantal nieuwe vestigingen zelfs ten opzichte van de vijf jaar daarvoor.

Door een gebrek aan publiek raadpleegbare gegevens zijn er wellicht nog veel meer Nederlandse bedrijven in België die onder de radar blijven. Bovendien zijn er ook ‘verdoken’ vormen van boerenmigratie mogelijk. Als een Belgisch bedrijf wordt overgenomen door een Nederlander hoeft er niet altijd een nieuwe vergunning te worden aangevraagd, waardoor de verandering in eigenaarschap onopgemerkt kan blijven. Het is ook niet zichtbaar wanneer een Nederlander een locatie huurt in België en daar personeel in dienst neemt om de stallen te beheren.

Dit onderzoek kwam tot stand met steun van het pilootproject Journalismfund.eu Local. 

Foto: ©Stef Arends

Steven Vanden Bussche

Steven Vanden Bussche is een freelance onderzoeksjournalist.

Stef Arends

Stef Arends is een freelance (video)journalist

Parcival Weijnen

Parcival Weijnen is freelance onderzoeksjournalist en medeoprichter van Onderzoekscollectief Spit, een non-profit coöperatie gevormd door zes freelance onderzoeksjournalisten in Nederland

Hester den Boer

Hester den Boer is freelance onderzoeksjournalist en fotograaf.
€ 10.176 toegekend op 10/11/2020.
ID
LOCAL/2020/004