2010-08-28

JERUZALEM -- Op 2 september 2010 beginnen de Palestijnse en Israëlische autoriteiten weer met elkaar te spreken. Na het jarenlang weigeren van rechtstreekse gesprekken gaan beide partijen terug de benen onder tafel schuiven. Deze gesprekken zouden het begin van een vredevolle periode kunnen inleiden maar gesprekken hebben in het verleden ook reeds vaak tot explosievere confrontaties geleid. Net na de start van de gesprekken vervalt eveneens de bouwstop van joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever wat mogelijks weer tot veel tumult zal leiden.

Vanaf de start van de gesprekken zal Seppe Declercq voor een periode van bijna 7 maanden aan de slag gaan in de vluchtelingenkampen in de Westbank om er een beter zicht te krijgen op de werking van de internationale hulp in de kampen en zal op deze manier ook een beeld weergeven van het leven in een Palestijns vluchtelingenkamp.

Deze periode verblijft hij zelf in het “Peace House” van Ibrahim Ahmad Abu El-Hawa op de Mount of Olives, Oost-Jeruzalem. Dit is het geboortehuis van de 68-jarige Ibrahim die zijn woning gratis openstelt voor iedereen die een dak boven het hoofd kan gebruiken. De bewoners zijn een mengelmoes van religies, leeftijd, afkomst, motivaties om naar Jeruzalem af te zakken. Sommigen wachten op de terugkeer van Jezus Christus, anderen zijn rugzaktoeristen, … Bij een kort verblijf in januari 2010 ontmoette hij er mensen met allerlei achtergrond die er toch in slaagden goed samen te leven en alle verschillen als een verrijking zagen in plaats van een reden tot twist.

In de straten van Jeruzalem worden mensen met een enorme willekeur en regelmaat gestopt en gecontroleerd door politie en militairen wat de gemoederen vaak onnodig verhit. De stad bezit religieuze symbolen van zowel de Islam, het Christendom als de Joodse wereld en het samenleven van deze gemeenschappen wordt geregeld opgeschrikt door aanslagen en oorlogen wat in een schril contrast staat met het vredige samenleven van deze groepen in het “Peace House”. Tijdens deze reportage zal Seppe verschillende malen per week een persoonlijk verslag uitbrengen over het leven in en rond het religieuze kruitvat Jeruzalem. Zowel de hoop op vrede die alle partijen verlangen als de wanhoop van miserabele levensomstandigheden zullen beschreven worden door de ogen van een Westerse, atheïstische jongeman die zijn leven leidt in en rondom de religieus verdeelde stad Jeruzalem.

Seppe zal tussen september 2010 en maart 2011 verschillende malen per week verslag uitbrengen op zijn blog www.dewereldmorgen.be/blogs/seppe

Seppe Declercq

Seppe Declercq (1984) studeerde sociaal werk en politieke wetenschappen in Gent en deed een postgraduaat noord/zuid in Kortrijk. Tijdens zijn studies werkte hij enkele maanden in de townships van Zuid-Afrika om als scriptie de achtergestelde…
€ 4.740 toegekend op 09/03/2010.
ID
FPD/2010/778
Beurs
Fonds Pascal Decroos

Online - Blogs De Wereld Morgen
DeWereldMorgen.be - Blogs - tussen september 2010 en maart 2011