2002-02-01

De 32 Belgische gevangenissen zitten barstensvol, de infrastructuur is hopeloos verouderd en van een degelijke structurele (na)begeleiding van (ex-)gedetineerden is amper sprake. Decennialang werd het gevangeniswezen door de overheid stiefmoederlijk behandeld. Het onderwerp is nochtans een belangrijk punt op de politieke agenda's van de partijen.

De 32 Belgische gevangenissen zitten barstensvol, de infrastructuur is hopeloos verouderd en van een degelijke structurele (na)begeleiding van (ex-)gedetineerden is amper sprake. Decennialang werd het gevangeniswezen door de overheid stiefmoederlijk behandeld. Het onderwerp is nochtans een belangrijk punt op de politieke agenda's van de partijen. De discussies in de media en de politiek gaan over de criminaliteit, de toegenomen onveiligheid op straat, de rol van justitie en ook over de strafmaat. Iedere burger heeft een mening over deze thema's maar weinigen weten wat er zich achter de tralies afspeelt. Bart Demyttenaere vertrekt vanuit de persoonlijke ervaringen van vijf gedetineerden die een lange straf uitzitten. Vervolgens laat hij een aantal vooraanstaande 'veldwerkers' aan het woord: een gevangenisdirecteur, een aalmoezenier, enkele cipiers, een justitieel welzijnswerkster en een justitieassistent. De lezer wordt zo geconfronteerd met indringende levensverhalen en getuigenissen van mensen die jarenlang achter de tralies verbleven of werkten. Bart velt geen oordeel maar zoekt de nuance en de menselijke waardigheid. Levenslang bevat ook het resultaat van een grootschalig onderzoek naar de beeldvorming over gedetineerden. Het spreekt vanzelf dat Levenslang ook ingaat op de rol die de media spelen bij deze beeldvorming. Dit onderzoek wordt aangevuld met ethische beschouwingen van een procureur en een strafpleiter, en een kritisch interview met Vlaams minister Mieke Vogels en federaal minister Marc Verwilghen.

Bart Demyttenaere

Bart Demyttenaere is schrijver van kinder- en jeugdboeken en non-fictie.
€ 5.577,60 toegekend op 17/09/2001.
ID
2001/053
Labels

Titel: Levenslang
Een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen
Auteur: Bart Demyttenaere
Uitgeverij: Manteau
ISBN 90 223 1565 7
NUGI 661
Prijs: 19,95 euro
Verschijnt: februari 2002
Uitvoering: paperback
Omvang: 320 blz.
Formaat: 15 x 21,5 cm
Dit boek kwam tot stand met steun van de Koning Boudewijnstichting en het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.