2006-06-14

BRUSSEL - Asbest is het perfecte voorbeeld van een stof die is gedolven, industrieel geëxploiteerd en op grote schaal als wondermateriaal op de markt is gebracht zonder dat de langetermijneffecten op de gezondheid naar behoren waren onderzocht. Asbest werd zelfs nog gepromoot lang nadat men had ingezien dat het gevaarlijk was.

De Europese Unie heeft het gebruik van asbest in januari 2005 eindelijk verboden, tientallen jaren nadat de Europese Commissie (EC) in 1962 voor het eerst het verband met kanker had erkend. De vertraging is volledig te wijten aan het lobbyen van grote asbestcementbedrijven, waaronder de Belgische en Zwitserse Eternit-groepen , en aan de traagheid van de overheid. In verschillende Europese landen worden momenteel gerechtelijke stappen ondernomen tegen bedrijfsleiders die hun werknemers weinig of geen informatie gaven over de risico's van blootstelling. In recente rechtszaken bleven vooraanstaande industriëlen beweren dat zij niet op de hoogte waren van de gevaren.

Marleen Teugels

Marleen Teugels (1959) is lector-onderzoekster en freelance journaliste.

Nico Krols

Nico Krols (°1971) is sinds 2000 hoofdredacteur van Weliswaar (welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen). Daarnaast is hij filmrecensent voor De Morgen en publiceert hij occasioneel dossiers in Knack.
€ 3.500 toegekend op 01/03/2006
ID
FPD/2006/440

MAGAZINE

  • Asbest, de seriemoordenaar, Knack, 14/05/2006.