2024-03-04

LAGE LANDEN - België als afvoerputje van de Nederlandse vee-industrie

De Europese verordening (EG) nr. 1/2005 verbiedt EU-lidstaten om ongezonde, gewonde, te jonge en hoogzwangere dieren te vervoeren, ook over de landsgrenzen heen. Nochtans komt er nog te vaak niet-transportwaardig vee vanuit Nederland via de zogeheten ‘Belgiëroute’ in Belgische slachthuizen terecht. Het is een hardnekkig probleem dat vaak ongestraft blijft, zo blijkt uit onderzoek van Annick Hus (Knack) en Hester den Boer (De Groene Amsterdammer).

Annick Hus

Annick Hus is een Belgische freelance journalist en researcher.

Hester den Boer

Hester den Boer is freelance onderzoeksjournalist en fotograaf.
€13.000 toegekend op 13/12/2021 en op 20/02/2023.
ID
LOCAL/2023/015