2020-09-16

BEIROET - Op 17 oktober 2019 brak in Libanon een revolutie uit die tot op heden nog steeds hevig woedt onder de mensen. De – jonge, seculiere – bevolking tracht los te breken, terwijl het verdeelde sektarische machtsapparaat zich dieper ingraaft. De aanslepende Libanese volksprotesten resulteerden in het grootste nationale protest sinds de burgeroorlog (75-90). Alle Libanezen, ongeacht hun referentiekader binnen de smeltkroes van culturen, verbinden zich onder één vlag tegen de corrupte bevelhebbers.

Eugenie en Robbe trekken bijna één jaar later uit op onderzoek en maken een videoreportage waarbij ze inzoomen op verhalen in de politieke impasse. De revolutionaire geest is uit de fles, maar zal men erin slagen een nieuw politiek systeem te voltrekken? Wat is de uitkomst van de – nu nóg bezig – reeks opstanden.

Robbe Vandegehuchte

Robbe Vandegehuchte is een Belgisch documentairemaker en journalist.

Eugenie D'Hooghe

Eugenie D’Hooghe is freelance journalist en documentairemaker.
€4.700 toegekend op 28/05/2020.
ID
FPD/2020/1736
Labels

PRINT

TELEVISIE

IN DE PERS