2020-01-07

BRUSSEL - Ook in 2020 kan je een beurs aanvragen voor jouw bijzonder of onderzoeksjournalistiek project. Er is € 240.000 voorzien, verspreid over 4 rondes. Reportages in dag- en weekbladen, online longreads, podcasts, documentaires, ... het Fonds ondersteunt diepgravende journalistiek in al haar vormen.    

2019 in cijfers

In 2019 kregen 61 projecten (89 journalisten) een beurs toegekend, tegenover 149 aanvragen (194 journalisten). In totaal werd er voor € 274.295 toegekend, terwijl er een recordbedrag aangevraagd werd van € 884.911. Nog nooit in de geschiedenis van het Fonds werd zoveel steun aangevraagd voor journalistieke projecten.  De vraag overtreft dus ruimschoots onze middelen, wat betekent dat heel wat sterke projecten helaas niet op onze steun konden rekenen. Wat het profiel van de aanvragers betreft is het aandeel vrouwen groter dan ooit. 

grafiek

Totaal aantal aanvragen

grafiek

Toekenningen

grafiek vrouwen toekenningen

Meer statistieken zullen te vinden zijn in het jaarverslag dat later verschijnt. 

Deadlines 2020

De eerstvolgende deadline is zondag 16 februari 2020. Alle informatie over hoe je een werkbeurs moet aanvragen vind je op deze website.  De aanvraag kan je online indienen via onze aanvraagwebsite.

Om de toegankelijkheid van het Fonds en de kwaliteit van de aanvragen te verhogen, zet het Fonds sterk in op hulp en advies aan de aanvragers. Aanvragers kunnen de projectcoördinator van het Fonds vragen om hun aanvraag op voorhand te bekijken. Die kan hen wijzen op eventuele onduidelijkheden of ontbrekende informatie in hun dossier en verbeteringen suggereren alvorens deze aan de jury door te geven. Dit houdt echter geenszins een garantie in voor een positieve evaluatie van het project. Die beslissing wordt in alle onafhankelijkheid genomen door de jury

Deadlines 2020

- zondag 16 februari 2020
- zondag 3 mei 2020
- zondag 19 juli 2020
- zondag 18 oktober 2020 

Telkens tot 23u59 (GMT+1) en onder voorbehoud van wijzigingen

Vragen? Advies nodig? 

Mail: kristof.polfliet [at] fondspascaldecroos.org
Tel.: +32 2 726 97 88

 

Steun diepgravende journalistiek. Steun het Fonds Pascal Decroos.

Meer info over hoe je het Fonds kan steunen vind je hier

Je kan veilig online een gift doen:

Kantoor gesloten

2020-03-16

BRUSSEL - In het kader van de indamming van het nieuwe coronavirus werkt het personeel van Journalismfund.eu zoveel mogelijk van thuis uit. We houden ons aan deze maatregel zolang de autoriteiten dit aanbevelen. Dit betekent dat u momenteel niet langs kan komen op ons kantoor. U kan ons steeds bereiken per mail of telefoon via het algemeen telefoonnummer:   +32 2 705 59 19

5G: boekvoorstelling en panelgesprek - GEANNULEERD

2020-03-02

ANTWERPEN - 5G belooft dé infrastructuur van de toekomst te worden. De meest innovatieve zaken, van operaties op afstand tot zelfrijdende auto’s, zullen via 5G mogelijk worden. Maar ons mobiel internet wordt ook steeds meer een kritieke infrastructuur, waarrond heel wat conflicten ontstaan. Met steun van het Fonds Pascal Decroos onderzocht Tom Cassauwers de wereld van 5G en schreef er een boek over dat hij voorstelt op 25 maart.

Moeders ten Laste: een persoonlijk, herkenbaar verhaal

2020-03-24

BRUSSEL - Moeders ten Laste is een podcast over de pensioenkloof tussen alleenstaande vrouwen en hun echtgenoot. Over waarom een hele generatie van alleenstaande vrouwen nu in financiële moeilijkheden terechtkomt. Veel mensen kennen iemand uit hun omgeving die zich in deze situatie bevindt. Een van de protagonisten uit deze driedelige reeks is de moeder van Wederik De Backer, die samen met Justine Vergotte de podcast maakte.