Historiek

Hier vindt u een korte historiek van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.

07 maart 2023
De Algemene Vergadering van Journalismfund.eu vzw beslist om de naam officieel te veranderen in Journalismfund Europe vzw.

19 december 2020
Vlaams minister van innovatie Hilde Crevits heeft een projectsubsidie toegekend aan Journalismfund.eu voor het opzetten van een pilootproject ter ondersteuning van de wetenschapsjournalistiek in het Nederlandstalige deel van België.

02 juni 2020
De Vlaamse Regering nam een definitief besluit over het bedrag van de noodfondsen om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Dit omvat ondersteuning aan Journalismfund.eu, via het project Fonds Pascal Decroos, voor lokale projecten van freelance (Nederlandstalige) journalisten die op weinig andere steunmaatregelen kunnen rekenen.

December 2017
Minister Sven Gatz oormerkt meer middelen voor het Fonds Pascal Decroos project in 2018 en stelt 90.000 euro euro extra ter beschikking voor 2017.

16 oktober 2015
Dankzij het Fonds Pascal Decroos krijgt de overkoepelende vzw Journalismfund.eu een budget van €180.000 van het Departement Internationaal Vlaanderen van de Vlaamse overheid om beurzen uit te reiken voor journalistieke samenwerkingen tussen Vlaamse en Sub-Sahara Afrikaanse journalisten. De beurzen krijgen de naam Flanders Connects Continents.

22 januari 2013
De Algemene Vergadering van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw beslist om de naam officieel te veranderen in Journalismfund.eu vzwHet Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek blijft bestaan als Vlaams project. Ook de site en de nieuwsbrief blijven in hun huidige vorm bestaan. De organisatie trekt vanaf nu de Europese kaart.

22 november 2012
Uit een onderzoek van UGent blijkt ondermeer dat het Fonds Pascal Decroos de journalistieke autonomie vrijwaart.

9 oktober 2012
Het Fonds Pascal Decroos stelt studie voor aan Europese Parlementaire Commissie.

12 december 2011
Open Society Foundations voorziet 324.00 euro voor Journalismfund.eu en de gelinkte projecten Wobbing.eu, DataHarvest.eu en Farmsubsidy.org.

12 december 2012
Het data-journalistieke project Farmsubsidy.org komt onder de vleugels van het Fonds Pascal Decroos.

20 december 2010
De 1,5 miljoen euro die door het Europees parlement werd goedgekeurd ter bevordering van de onderzoeksjournalistiek (met lobbywerk van het Fonds Pascal Decroos), wordt door de Europese commissie uitgesteld.

24 januari 2010
Eerste Journalismfund.eu project gepubliceerd – Slavenarbeid in het hart van Europa

3 december 2009
Naar aanleiding van het afsluiten van het ‘lustrumjaar’ houdt het Fonds Pascal Decroos een persconferentie en stelt het boek ‘Jonge Honden’ voor. Het fonds lanceert tegelijk een nieuwe site: Mediaonderzoek.be. Dit alles in aanwezigheid van Vlaams minister van Media Ingrid Lieten. In haar speech liet ze weten dat vanuit de Vlaamse overheid voor het Fonds Pascal Decroos bovenop het normale jaarbudget van 250.000 euro een eenmalige verhoging van 250.000 euro voorziet. Samen maakt dit 500.000 euro. Minstens 350.000 euro wil het Fonds daarvan inzetten op werkbeurzen. In 2008 was dit 125.000 euro.

1 oktober 2009
Open Society Institute stelt 114.000 euro ter beschikking als seed-funding voor het verder uitbouwen van Journalismfund.eu.

16 september 2009
De Franse Gemeenschap heeft naar Vlaams voorbeeld een fonds voor onderzoeksjournalistiek opgericht: le Fond pour le journalisme.

19 maart 2009
Vlaams minister-president Kris Peeters kondigt op de staten-generaal van de media een verdubbeling van het budget van het FPD aan.

20 februari 2009
Het Fonds Pascal Decroos lanceert een Europees project Journalismfund.eu. Het kreeg daarvoor ‘seed-funding’ van het Noorse Fritt Ord (50.000 euro)

25 november 2008
Fonds Pascal Decroos organiseert de eerste Europese Wob-conference in Brussel.

oktober 2008
KULeuven publiceert een evaluatierapport (auteur: Bert Boonen, onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Leen d’Haenens en drs. Michaël Opgenhaffen) over het Fonds Pascal Decroos in opdracht van Vlaams minister van Media Geert Bourgeois.

3 mei 2008
De internationale dag van de persvrijheid herinnert ons allen – regeringen, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en de civiele samenleving – aan de cruciale rol die een vrije pers speelt in de versterking van de democratie. Sinds 1993 heeft de Verenigde Naties 3 mei als World Press Freedom Day uitgeroepen. Naar aanleiding van die dag en als startschot voor een lang ‘verjaardagsfeest’ lanceert het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek haar nieuwste initiatief: Mediakritiek.be. Het Fonds Pascal Decroos bestaat dit jaar 10 jaar en wil met tal van initiatieven naar buiten komen vanaf vandaag tot eind 2009.

4 oktober 2007
Het Fonds Pascal Decroos lanceert Wobbing.eu.

16 augustus 2005
De Vlaamse Scriptieprijs en de Vlaamse Scriptiebank worden ondergebracht in een aparte vzw, de Scriptie vzw. In 2007 tekent Vlaams minister voor Wetenschapsbeleid Fientje Moerman een ministerieel besluit dat de Scriptie vzw 65.000 euro per jaar voorziet.

1 mei 2005
Begin mei 2005 verhuist het kantoor van het Fonds Pascal Decroos van Schaarbeek naar Zellik. Het nieuwe adres wordt Rozenweg 4b, 1731 Zellik.

22 juni 2004
Katholieke Hogeschool Mechelen organiseert voor het eerst – en samenwerking met het Fonds Pascal Decroos – een postgraduaat Internationale Researchjournalistiek.

14 januari 2004
Fonds maakt op zijn persconferentie – in aanwezigheid van de Vlaams minister van Media Marino Keulen – twee van zijn juryleden bekend: Dirk Voorhoof en Paul Muys. De minister looft in zijn speech de werking van het Fonds Pascal Decroos: “Als Vlaams minister bevoegd voor de media sta ik zeer positief tegenover deze werking, want een kwalitatief aanbod komt ook de informatieverstrekking naar de burger toe ten goede”.

11 juni 2003
Memorandum van het Fonds Pascal Decroos aan de nieuwe federale regering.

14 december 2002
Uitreiking 1e Vlaamse Scriptieprijs, een initiatief van het Fonds Pascal Decroos.

10 december 2001
Fonds maakt in haar persconferentie voor het eerst twee van haar juryleden bekend. Het zijn Hugo De Ridder en Karel Anthierens. Twee onbekende juryleden nemen hun plaats in. Ook wordt een nieuw initiatief bekend gemaakt: de Vlaamse Scriptieprijs en de Vlaamse Scriptiebank.

01 augustus 2001
Ides Debruyne wordt de nieuwe directeur bij het Fonds.

11 december 2000
Fonds Pascal Decroos maakt eerste resultaten bekend van afgelopen werkjaar. Tijdens de persconferentie wordt een debat georganiseerd. Vlaams minister van Media Dirk Van Mechelen noemt het Fonds Pascal Decroos een lovenswaardig en nuttig initiatief. Hij kondigt aan dat vanaf 2001 het Fonds Pascal Decroos ingeschreven wordt op het mediabudget van de Vlaamse Gemeenschap, met een jaarlijkse subsidie van 186.000 euro.

11 oktober 1999
Met een persconferentie wordt het Fonds Pascal Decroos bekend gemaakt. Koen Van Wichelen wordt de eerste directeur van het Fonds. Het Fonds Pascal Decroos krijgt de steun van de Vlaamse overheid en kan rekenen op een jaarlijkse subsidie van 186.000 euro. Het budget komt uit het budget van ‘de afdeling Communicatie en Ontvangst’.
Het Fonds Pascal Decroos start met een website http://www.fondspascaldecroos.org.

13 juli 1999
De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie Luc Van den Brande tekent een ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie van 7.500.000 BEF aan de vzw Fonds Pascal Decroos.

21 mei 1998
De statuten van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21.05.1998 met identificatienummer 9338/38.

Voorjaar 1998
Op 9 januari 1998 komen vrienden, collega’s en familieleden van tv-journalist Pascal Decroos voor het eerst samen. Ter nagedachtenis van Pascal richten ze een Fonds op: Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw.

2 december 1997
Pascal Decroos komt in een verkeersongeval om het leven.