2020-06-22

De diepe, blauwe oceanen herbergen een ongekende schat aan biodiversiteit, maar ook de laatste onontgonnen grondstoffen van de planeet. De race naar de oceaanbodem is volop bezig en België zit in de kopgroep. 

De Belgische pioniersrol is toebedeeld aan het bedrijf Global Sea Mineral Resources (GSR), een filiaal van baggergroep DEME. GSR kreeg dankzij de formele steun van de Belgische regering een concessie voor exploratie in de Stille Oceaan, voor een gebied dat vijfmaal zo groot is als België. De helft daarvan moet het bedrijf delen met de Cookeilanden.

GSR verkent nu al jaren de mogelijkheden om zogenaamde metaalknollen te oogsten en wil eindelijk tot exploitatie overgaan. 

Experts en milieubewegingen vrezen voor onherstelbare schade.

Bovendien dreigt de Belgische staat medeverantwoordelijk gesteld te worden als het misloopt bij een operatie. En dat risico is er, want diepzeemijnbouw, vijf kilometer onder het wateroppervlak, zal altijd riskant blijven. Een parlementair debat over de Belgische deelname aan de uitbating van diepzeerijkdom in de Stille Oceaan is nodig.

Foto: © Yannis Papanastasopoulos (via Unsplash)

Raf Custers

Raf Custers is een Belgisch onafhankelijk journalist.