2023-07-05

KINSHASA - Aansluitend op het eerste luik van een dossier over waarom en hoe de wouden van Congo de eerste long van de wereld zijn geworden, onderzoekt John Vandaele of het land effectief het ‘oplossingsland’ kan zijn dat het claimt te willen zijn.

Vandaele laat de Congolese politiek aan het woord. Hij onderzoekt hoe Congo als grootmacht inzake biodiversiteit worstelt met de bescherming ervan, (onder meer in zijn immense natuurparken) en welke rol koolstofkredieten en lokale gemeenschapsbossen kunnen spelen in de bescherming van de wouden. Bij de biodiversiteit horen ook virussen: de huidige situatie in en om de Congolese wouden vergroot de kans op zoönoses: ontstaat de volgende pandemie in Congo?

John Vandaele

John Vandaele is journalist bij het maandblad MO* magazine.

Bart Lasuy

Bart Lasuy is een Belgisch fotograaf.
Bart Lasuy