2006-02-11

Cipiers die in staking gaan en gevangenen die in opstand komen. Vaak zien we mannen in beeld of hebben we mannen in ons achterhoofd als het over gevangenen gaat. En toch bestaan ze, vrouwen in onze gevangenissen. 

Van de circa 9.000 gevangen in ons land zijn een vierhonderdtal vrouwen. Hoe zijn ze daar beland? Wat zijn hun misdrijven? Hoelang zitten ze gemiddeld? Wat is hun sociale achtergrond? Worden vrouwen op dezelfde manier aangepakt door het justitiële apparaat als de mannen? Een aantal van deze vrouwen heeft kinderen. Wat is het effect van hun aanhouding op hun gezin en hoe wordt hun terugkeer naar de maatschappij voorbereid? En wat is de evolutie op dat vlak? De laatste jaren berichten de media ook over vrouwen die eigen kind of partner vermoorden. Gebeurt dat nu meer dan vroeger? Heeft dat te maken met een doorgedreven indiviualisme of is het maar een perceptie? Zijn er nu meer of minder vrouwen in de gevangenissen dan pakweg tien jaar geleden. En wat is de evolutie in het beleid ten aanzien van vrouwen die met criminaliteit in aanraking komen?

Samira Bendadi

Samira Bendadi (1966) is journalist bij MO* Magazine.
€ 3.000, toegekend op 9/09/2005.
ID
FPD/2005/411
Labels

KRANT
Met mama achter de tralies - De Standaard, 11/02/2006.