2022-02-07

BRUSSEL - Hoewel we er letterlijk bovenop staan, krijgt de grond onder onze voeten weinig aandacht. Nochtans zijn de vele dingen die de bodem helemaal gratis voor ons doet onbetaalbaar, en staan ze onder druk. Wat kunnen we doen om de bodem te redden, en om beschadigde bodems te herstellen? Tim Vernimmen vroeg het aan acht wetenschappers in vier landen, die honderduit vertelden over alles wat een gezonde bodem voor ons kan betekenen - voor onze voedsel- en watervoorziening, onze gebouwen, onze gezondheid, en voor het klimaat - en schreef voor EOS een artikel dat een pleidooi werd om te bodem niet te verwaarlozen.

Bebouwing en verharding doen veel van de vruchtbare grond waarop onze steden ooit ontstaan zijn onder het beton verdwijnen. Ontbossing en intensieve landbouw veroorzaken erosie, waardoor heel wat voedingsstoffen in rivieren en zeeën terechtkomen, waar ze enkel de algen doen groeien. 

Door overmatig gebruik van mest en pesticiden en de bijbehorende monoculturen gaat de biodiversiteit van de bodem verloren, waardoor natuurlijke kringlopen en mechanismen stilvallen. De schadelijke ontginning van zand en kiezels voor het vervaardigen van beton en andere onrecycleerbare bouwmaterialen resulteert in vele tonnen bouwafval op al dan niet officiële stortplaatsen. 

Wat kunnen we doen om de bodem te redden, en om beschadigde bodems te herstellen? Tim Vernimmen vroeg het aan acht wetenschappers in vier landen, die honderduit vertelden over alles wat een gezonde bodem voor ons kan betekenen - voor onze voedsel- en watervoorziening, onze gebouwen, onze gezondheid, en voor het klimaat - en schreef voor EOS een artikel dat een pleidooi werd om te bodem niet te verwaarlozen.

Tim Vernimmen

Tim Vernimmen is een Belgische wetenschapsjournalist.
Tim Vernimmen
€ 3.000 toegekend op 26/03/2021.
ID
SCI/2021/004

PRINT

  • Service aan bodemprijzen, EOS, februari 2022.