2006-10-01

In november 1956, drie maanden na de mijnramp van Marcinelle, ondertekenden België en Spanje een emigratieakkoord. Er konden nu officieel Spaanse mijnwerkers naar België komen, de steenkoolindustrie had hen dringend nodig. Zo ontstond de indruk dat de Spaanse migratie een gevolg is van Marcinelle. 

Maar België wilde al begin 1956 in Spanje arbeiders rekruteren voor de steenkoolmijnen. De Spaanse mijnwerkers zijn er overigens nog altijd hardnekkig van overtuigd dat toen met Franco 'op zijn Italiaans' een geheime deal is gesloten: mijnwerkers in ruil voor steenkool. Maar deze stelling wordt niet bevestigd door de bronnen.

Raf Custers

Raf Custers is een Belgisch onafhankelijk journalist.
€ 1.735,25, toegekend op 29/11/2000.
ID
FPD/2000/044
Labels