2024-02-08

ANTWERPEN - Met uitzondering van de openbare omroep hanteren de mediabedrijven in Vlaanderen een commerciële logica gericht op winst. Ze streven om die reden naast kostenbeheersing naar zoveel mogelijk lezers en advertentie-inkomsten. Valt dit te rijmen met de maximale vrijheid die noodzakelijk is om aan kwalitatieve berichtgeving te kunnen doen? 

De redactiestatuten garanderen uni sono die autonomie, maar in de praktijk merken we dat er zich toch problemen stellen. Uit de jongste profielschets van de Belgische Journalist blijkt dat respectievelijk 12,1 en 12,7 procent van de bevraagde journalisten ontevreden is over de autonomie van de redactie tegenover commerciële en andere druk. In het jongste rapport van The Media for Democracy Monitor wordt de relatie tussen journalisten en marketing in Vlaanderen ‘ambivalent’ genoemd en ook de Vlaamse Regulator voor de Media toont zich in haar jaarrapport bezorgd over de toenemende verstrengeling tussen nieuwsaanbod en commerciële content in sommige mediabedrijven. De opkomst van de online-berichtgeving zorgt bovendien door de grote aandacht voor het aantal clicks – belangrijk voor de advertentie-inkomsten - voor een nieuw soort commerciële druk op de redactie.

In het kader van een eigen enquête getuigen journalisten van diverse redacties dat het aantal clicks hoe langer hoe meer de berichtgeving bepaalt en bovendien nefast is voor de werkdruk wat op zijn beurt risico’s inhoudt voor de kwaliteit van het geleverde werk.

Luc Vanheerentals

Luc Vanheerentals is een Belgisch freelance journalist.
€1.000 toegekend op 04/12/2023.
ID
FPD/2023/2138

ONLINE