2011-06-15

BRUSSEL - Knack brengt deze week een dossier van onderzoeksjournalisten Marleen Teugels en Nico Krols over de ongezonde werkomstandigheden voor de duizenden ambtenaren die in het zeven jaar oude Eurostation II-gebouw, vlakbij het Brusselse Zuidstation, aan de slag zijn.

In het kantorencomplex Eurostation II, naast het Brusselse Zuidstation, werken zo’n 3000 federale ambtenaren. Al meteen na de oplevering in 2004 kregen tientallen onder hen gezondheidsklachten. Zeven jaar later is de situatie in het ziekmakende gebouw nauwelijks verbeterd. De getroffen ambtenaren klagen van luchtwegproblemen, huidklachten, vermoeidheid en soms ook astma. Bij één van de ambtenaren werden de klachten als beroepsziekte erkend, nadat bewezen was dat haar astma met longfunctieverlies aan het ongezonde binnenklimaat van het gebouw te wijten was. Het gaat om symptomen van Building Related Illness, een ziekte veroorzaakt door gebouwen. In Eurostation II werken de ambtenaren van onder andere de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL). De ambtenaren die de wetten opstellen omtrent de gezondheid van werknemers en de naleving hiervan bij bedrijven controleren, werken zelf in een ongezonde omgeving.

Toen de ambtenaren in 2004 hun intrek namen in het gebouw, signaleerde quasi ogenblikkelijk een vijftigtal onder hen gezondheidsklachten. Het gebouw was toen nog een werf. Gedurende enige tijd kwamen cementstof en vluchtige stoffen uit lijmen, harsen en verven vrij. Er waren ook problemen met de airconditioning op het vlak van luchtvochtigheid en temperatuurregeling. Zeven jaar later vertonen ambtenaren nog steeds dezelfde klachten. De structurele problemen in het kantorencomplex geraken niet opgelost. Het binnenklimaat in Eurostation II laat nog altijd te wensen over, met een lage luchtvochtigheid en grote temperatuurverschillen.

Onderzoeksjournalisten Marleen Teugels en Nico Krols gingen dit voorjaar ter plaatse poolshoogte nemen en ontdekten een gebrekkige isolatie van de buitenmuren en vloeren. Een door de FOD WASO in 2009 bestelde audit wees op thermische onvolkomenheden en koudebruggen, vermoedelijk onder andere ten gevolge van het metalen schild dat de betonnen structuur omhult en van problemen met de raamprofielen. De Regie der Gebouwen huurt Eurostation II van de nv Instruction, eigendom van AXA en van de nv Blerot, eigendom van de Duitse investeringsmaatschappij Deka. De FOD WASO heeft de Regie der Gebouwen verzocht de eigenaars op de gebreken te wijzen. Volgens de Regie worden op dit moment mogelijke oplossingen uitgetest.

Gezien de problematische huisvesting is de jaarlijkse huurprijs van Eurostation II een bijkomend pittig detail. AXA haalt uit de verhuur van het kantoorgebouw jaarlijks meer dan 14,3 miljoen euro binnen, Deka is tevreden met iets meer dan 10,2 miljoen euro. Het huurcontract dat door ontslagnemend federaal minister van Financiën Didier Reynders – verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen – werd getekend, loopt nog tot 31 maart 2023. Tot dan betaalt de overheid met andere woorden nog bijna 300 miljoen euro aan huurgeld voor Eurostation II.

Marleen Teugels en Nico Krols wonnen de Persprijs Dexia en De Loep (VVOJ) in 2007 met de door het Fonds Pascal Decroos ondersteunde reeks ‘Asbest, de seriemoordenaar’ die in Knack verscheen.

Foto's: ©LIEVEN VAN ASSCHE / IMAGEDESK.BE

Marleen Teugels

Marleen Teugels (1959) is lector-onderzoekster en freelance journaliste.

Nico Krols

Nico Krols (°1971) is sinds 2000 hoofdredacteur van Weliswaar (welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen). Daarnaast is hij filmrecensent voor De Morgen en publiceert hij occasioneel dossiers in Knack.