2010-02-22

BRUSSEL - De belangrijkste Belgische financiële instellingen zijn in 2008 gered door de overheid. Er ging initieel meer dan 20 miljard euro belastinggeld naar Fortis, KBC, Dexia en Ethias. De overheidsinterventie voorkwam meer economisch onheil. Op termijn moeten de geredde banken de staatssteun terugbetalen. Maar wat doet de overheid intussen ín de banken. In ruil voor de interventie verwierf de regering enkele zitjes aan de bestuurstafels van de financiële instellingen.

MO* stootte bij zijn onderzoek op een ernstig gebrek aan transparantie over de uitoefening van die bestuursmandaten. Niemand van de betrokken overheidsbestuurders wil praten. Allen verwijzen ze door naar minister van financiën Didier Reynders. Die schermt op zijn beurt de overheidsrol in de banken af van de publieke aandacht en de parlementaire controle. Hij lijkt er op uit te willen verhinderen dat de samenleving meer impact krijgt op het bankieren. Op de goed betaalde bestuurszitjes in de belangrijkste instellingen plaatste de minister vertrouwelingen en cabinetards. Schadelijke investeringen en activiteiten in belastingparadijzen van de geredde banken gaan onverminderd door, maar nu onder het toeziend oog van grootaandeelhouder vadertje staat.

Dit project won de VVOJ aanmoedigingsprijs 2010.

Mathias Bienstman

Mathias Bienstman is hoofd van de klimaatcel bij het Belgische ministerie van Klimaat, Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

Berber Verpoest

Berber Verpoest (1983) is een Belgische freelance (video)journalist.
€ 4.850 toegekend op 2/06/2009.
ID
FPD/2009/729

PRINT/ONLINE

'Reynders spot met het parlement', MO*, 24/02/2010. 

Tegelijk is op www.mo.be de documentaire 'Zwijggeld' over hetzelfde thema te zien.