2022-10-17

BRUSSEL - De Belgische firma GSR, dochter van baggergroep DEME, wil maar wat graag naar de diepzee om er naar metaalknollen te mijnen. Tien jaar geleden vroeg GSR daarvoor een eerste licentie.

De Belgische staat sponsorde die aanvraag bij de Zeebedautoriteit in Kingston. Sinsdien zijn GSR en Belgische administraties innig met elkaar verknoopt. Zo innig dat DEME-GSR zich bij momenten vrijpostig opstelt. Dat blijkt uit honderden emails die tussen de twee partijen over en weer gaan. Eén opvallend streven van DEME-GSR: de firma wil bij de Zeebedautoriteit zelf het woord voeren, in plaats van de Belgische diplomatie. 'Omdat wij honderden miljoenen investeren', zo redeneert de firma, 'hebben wij daar recht op'. Soms zegt DEME-GSR dat zelfs luidop.

Foto: Alain Bernard, (toen, in 2019, nog CEO van DEME) spreekt in Kingston de Raad van de Zeebedautoriteit toe. Naast hem Guy Sevrin, toenmalig Belgisch ambassadeur in Jamaïca. (©International Seabedauthority).
 

Raf Custers

Raf Custers is een Belgisch onafhankelijk journalist.
€ 3.500 toegekend op 13/12/2021.
ID
FPD/2021/1889