2024-02-20

LAGE LANDEN - De havens van Antwerpen en Rotterdam vormen de belangrijkste Europese toegangspoort voor cocaïne. Openlijk verkondigen Nederland en België dat ze eendrachtig de ruggengraat van de drugshandel willen breken. Maar achter de schermen spelen verschillen in politieke cultuur op en heersen wrevel en somberheid.

De drugscriminelen komen opvallend vaak uit narcostaat Nederland, vinden de zuiderburen. In België lopen ze achter in de aanpak, oordelen de Nederlanders dan weer. Intussen blijft de toevoer van drugs naar de laaglandse markt gestaag groeien, is het drugsgereateeerde geweld op straat almaar meer voelbaar en is er weinig bereidheid gezamenlijk te verkennen of regulering van drugs een werkbaar alternatief is.

Daan Stoop

Daan Stoop is journalist en webredacteur bij De Groene Amsterdammer.
Daan Stoop

Tomas Vanheste

Tomas is adjunct-hoofdredacteur van de lage landen en zelfstandig journalist.
€3.340 toegekend op 04/12/2023.
ID
LOCAL/2023/018

PRINT/ONLINE