547 supported projects gevonden die voldoen aan je criteria. Bekroonde projecten Bekijk op kaart

Ondergedoken Joodse kinderen

 • Religie
 • Geschiedenis
 • Migratie
 • Politiek

In deze reportage wordt het verhaal verteld van Anatole Brawerman, die als joodse jongen bij de katholieke familie Rasschaert in Overmere onderdook en er als 'de jongste' werd opgevoed. Anatole en de twee jaar oudere Anna Rasschaert groeiden twee jaar lang op als broer en zus. Na de oorlog werden ze verliefd op elkaar en trouwden ze.

Wie wordt er rijk van Kosovo?

 • Conflict
 • Internationaal
 • Politiek

Kristien Bonneure ging ter plaatse kijken hoe de provincie Kosovo er nu voorstaat, twee jaar na de bombardementen van de Navo en na de feitelijke afscheuring van Servië.

Singles

 • Gezin

Het project 'Singles' onderzoekt de specifieke situatie van de steeds groter wordende groep singels in Vlaanderen. Freelance journaliste Gretel Van den Broek infiltreerde gedurende drie maanden in de wereld van contactadvertenties en activiteiten voor alleenstaanden.

Agence Future

 • Internationaal
 • Innovatie
 • Cultuur

Tijdens hun studies in Londen, planden Bram Goots en Maya Van Leemput een reis om de wereld voor onderzoek naar toekomstbeelden. Ze ontwikkelden het project onder de werktitel Agence Future (AF). AF koppelt journalistiek en academisch werk -post-doctoraal onderzoek gepromoot door de Vrije Universiteit Brussel- aan een experimentele en creatieve benadering van het futuristische thema.

Kinderen van God

 • Conflict
 • Cultuur
 • Religie
 • Politiek

Het hoeft geen betoog dat de 'nieuwe intifada' in Israël / Palestina grote internationale repercuties heeft. Het conflict is enerzijds een van de langdurigste en meest gemediatiseerde conflicten van de naoorlogse periode, anderzijds blijkt de berichtgeving meestal eenzijdig te zijn. Daarmee bedoelt Abicht dat de Israëlisch-Amerikaanse visie veel ruimere aandacht krijgt dan de Palestijnse, maar ook dat de aandacht meestal gaat naar de externe actualiteit en de zichtbare handelingen, terwijl de onderliggende emoties én de achterliggende belangen veel meer aan bod komen.

Wereldmuziek in 3 continenten

 • Cultuur

Wereldmuziek is goed voor steeds meer concerten en festivals. Tal van jongeren leren djembe spelen, anderen willen dreadlocks. Maar de landen waar die muzikanten uit afkomstig zijn, komen vaak alleen in het nieuws wegens oorlog, rampen of economische crisis.

De abscessen van het leger

 • Veiligheid
 • Werk

De onthullende Knack-reportage van freelance journaliste Marleen Teugels belicht mobbing, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in het Belgisch leger. Ondanks pogingen van de generale staf van de krijgsmacht om een geheim rapport hierover binnenskamers te houden, slaagde Marleen Teugels er na drie maanden intensief speurwerk in hier de hand op te leggen.

 

Leven met autisme

 • Gezin
 • Gezondheid

De Standaard-journaliste Veerle Beel bundelt in het boek 'Dag vreemde man' verhalen en getuigenissen over leven met een partner met een autismespectrumstoornis. Een baanbrekend onderzoek, want in de hulpverlening is het onderwerp taboe. Partners van autisten worden ervan verdacht zélf schuld te hebben aan de moeilijk leefbare situatie.

Afrika, het zwarte continent

 • Cultuur
 • Religie

In de reportagereeks 'Afrika: het zwarte continent' selecteert wijlen Knack-hoofdredacteur Frank De Moor thema's waarover traditionele Afrikaanse volkeren een zo opmerkelijke visie ontwikkelen dat ze ons Westerlingen tot nadenken moeten stemmen. De Moor betrekt bij elk thema een gespecialiseerd antropoloog om zoveel mogelijk de gebruikelijke (voor)oordelen en stereotiepen te vermijden.

Maeterlinck, termieten en plagiaat

 • Cultuur

David Van Reybrouck gaat na of en in welke mate Maurice Maeterlinck, de enige Belgische Nobelprijswinnaar letterkunde totnogtoe, zich aan plagiaat bezondigd heeft tijdens het schrijven van zijn 'La Vie des Termites' (1926).